logo agora versie 20191114

AGORA, Postbus 13, 4100 AA Culemborg
Secretariaat: Brenda Leenders
E-mail: info@agora-beroepsvereniging.nl
Telefoon: 06 - 21 29 52 60 (stuur een Whatsapp-bericht of spreek de voicemail in)

Vrijwillig dichtbij

Best Practice - Martini Ziekenhuis – Vrijwilligers

Vrijwilliger levert positieve bijdrage aan het (onvrijwillig) ‘patiënt zijn’

Vrijwilliger levert positieve bijdrage aan het (onvrijwillig) ‘patiënt zijn’‘Patiënt zijn’: daar kiest niemand vrijwillig voor. Ook niet in het Martini Ziekenhuis met26.000 opnames en 380.000 polikliniekbezoeken per jaar. Maar door de patiëntcentraal te stellen en samen met vrijwilligers, huisartsen en andere zorgverleners debeste zorg te bieden, wordt het langdurig of kortdurig verblijf wél zo aangenaammogelijk gemaakt. De 300 vrijwilligers waarop het Martini Ziekenhuis kan rekenenzijn hierbij onmisbaar. Onmisbaar als gastheer of gastvrouw, onmisbaar alsluisterend oor op de verpleegafdeling en onmisbaar in de geestelijke zorg.

De ambitie van het Martini Ziekenhuis om de best mogelijke service te verlenen aande gasten van het ziekenhuis zorgt ervoor dat de vrijwilligers ook op de juisteondersteuning kunnen rekenen. Hospitality-, gastvrijheids- en gesprekstrainingenzorgen ervoor dat gasten op de juiste wijze ontvangen worden. En zeg nu zelf: zo’n warm welkom en oprechte aandacht wens je toch iedere patiëntvan ieder ziekenhuis toe?

 

Best-Practice---Martini-Ziekenhuis---Agnes-Meerman-.pdf

Flyer---Martini-Ziekenhuis---Vrijwilliger-levert-positieve-bijdrage.pdf

42---Martini-Ziekenhuis-folder-vrijwilligers.pdf

Best practice - Netwerken formele- en informele zorg - AGORA

Coördinatoren vrijwilligerswerk verdienen AGORA!

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe onze samenleving eruit zou zien als we geen beroep konden doen op vrijwilligers? Wie wijst je dan de weg in het ziekenhuis? Wie helpt jouw oma in het verzorgingshuis dagelijks met eten?

Wist je dat de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder minstens eenmaal per jaar vrijwilligerswerk doet? Onze samenleving kan niet meer zonder! Maar deze vrijwilligers met heel diverse achtergronden moeten onder andere ook geworven worden, enthousiast gemaakt worden én gecoördineerd worden.

AGORA ís er voor alle coördinatoren vrijwilligerswerk!

Hoe? Enerzijds door de coördinatoren een onderling netwerk te bieden. Door onder andere de portal, het congres, regionale en lokale netwerken en nieuwsbrieven blijven coördinatoren op de hoogte van de ontwikkelingen en kan kennis onderling uitgewisseld worden.

Anderzijds biedt AGORA als belangenbehartiger van de beroepsgroep ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Niet alleen door beroepsopleidingen en visie op het vak binnen wet- en regelgeving, maar ook door ervoor te zorgen dat deze coördinatoren politiek en maatschappelijk gezien worden, dat arbeidsvoorwaarden zo optimaal mogelijk zijn en dat de beroepsgroep één landelijke vertegenwoordiger heeft.

Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers, coördinatoren niet zonder AGORA…

Best_Practice_-_Netwerken_AGORA_-_Gepke_Keizer_.pdf

Flyer_-_AGORA_-_Coordinatoren_vrijwilligerswerk_verdienen_AGORA.pdf

pdf1_-_Visie en Missie AGORA – schematische weergave

pdf2_-_Waarom lid worden van AGORA – toelichting voordelen lidmaatschap

pdf3_-_Uitwerking lokale/regionale netwerken AGORA - in steekwoorden

pdf4_-_Intervisie_contactpersonen_AGORA toelichting intervisie aanbod AGORA aan contactpersonen.pdf

pdf5_-_Profiel_contactpersoon_netwerk_AGORA_.pdf

pdf6_-_Voorwaarden_stimuleringsbudget_netwerken_AGORA.pdf

Toolkit best practices Vrijwillig Dichtbij

Netwerken formele- en informele zorg - AGORA

pdf1_-_Visie en Missie AGORA – schematische weergave

pdf2_-_Waarom lid worden van AGORA – toelichting voordelen lidmaatschap

pdf3_-_Uitwerking lokale/regionale netwerken AGORA - in steekwoorden

pdf4_-_Intervisie_contactpersonen_AGORA toelichting intervisie aanbod AGORA aan contactpersonen.pdf

pdf5_-_Profiel_contactpersoon_netwerk_AGORA_.pdf

pdf6_-_Voorwaarden_stimuleringsbudget_netwerken_AGORA.pdf

 

Team van de Toekomst - Atlant

pdf7_-_Mantelzorg bij Atlant _-_Visie_op_Mantelzorg.pdf

pdf8_-_Atlant_-_Vrijwilligersbeleid.pdfvisie & beleid op werken met vrijwilligers (incl. vrijwilligers overeenkomst)

pdf 9. Werkboek vrijwilligers Atlant – leidraad voor vrijwilligers en voor medewerkers die met vrijwilligers werken

pdf10. Handleiding Team van de Toekomst Atlant

11. Film Team van de Toekomst Atlant

 

Samenwerken formeel en informeel – NPV

pdf12_-_NPV_-_Bestuurlijke_taken_tbv_Thuishulpinfo mbt taken voor coördinatoren en bestuursleden .pdf

pdf13_-_NPV_-_Handreiking_werken_op_het_speelveld_van_de_Wmo_2015.pdf

pdf14_-_NPV_-_Info_magazine_Karin_Kreuger-_NPV.pdf

pdf15_-_NPV_-_Aandachtspuntenlijst_voor_vrijwilligers_in_de_thuiszorg.pdf

pdf16_-_NPV_-_Sociale_kaart NPV – ondersteuning bij het opstellen van een sociale kaart.pdf

pdf17_-_NPV_-_Stappenplan_oprichting_Thuishulp.pdf

pdf18_-_NPV_-_strategisch_actieplan - formulier met hulpvragen om te komen tot actieplan.pdf

pdf19_-_NPV_-_toekomstformulier - formulier met hulpvragen om te komen tot doelen.pdf

 

VIP middagen - ZorgAccent

pdf20_-_ZorgAccent_-_Uitnodiging_vrijwilligers_VIP_middag.pdf

pdf21_-_ZorgAccent_-_Voorbeeld_draaiboek_VIP_middagen.pdf

pdf22_-_ZorgAccent_-_Wervingsfolder_vrijwilligers.pdf

pdf23_-_ZorgAccent_-_werving_nieuwe_vrijwilligers.pdf

pdf24_-_ZorgAccent_Strategische_Visie.pdf

pdf25_-_ZorgAccent_-_Visie_en_Mantelzorgbeleid.pdf

pdf26_-_ZorgAccent_-_Visie_en_vrijwilligersbeleid.pdf

pdf27_-_ZorgAccent_-_Klachtenregeling.pdf

pdf28_-_ZorgAccent_-_Klachtenbehandeling_vrijwilligers.pdf

pdf29_-_ZorgAccent_-_Vrijwilligersovereenkomst.pdf

pdf30_-_ZorgAccent_Registratie_en_hantering_gegevens_vrijwilligers.pdf

 

Het Klup Virus - De Klup

31. Video De Klup

pdf32_-_De_Klup_-_Ambitie_document_2017-2020.pdf

pdf33. Jaarverslag 2017 De Klup

pdf34. Levensboek - jubileum 50 jaar De Klup

pdf35_-_De_Klup_-_Voordracht_26-9-17_Symposium_-_Wilma_Hartman_.pdf

pdf36_-_De_Klup_-_Inschrijf_formulier_vrijwilligers.pdf

pdf37. Activiteitenrooster De Klup

pdf38_-_De_Klup_-_Informatiebrief_en_toestellingsformulie_AVG.pdf

pdf39_-_De_Klup_-_Introductie_vrijwilligers.pdf

pdf40_-_De_Klup_-_Overeenkomst_vrijwilligers.pdf

pdf41_-_De_Klup_-_Aanstellingsbeleid_vrijwilligers.pdf

 

Martini Ziekenhuis – Vrijwilligers

pdf42. Martini Ziekenhuis – folder vrijwilligerswerk

 

Jong geleerd - Zorggroep Liante

pdf43_-_Liante_-_Projectomschrijving_Levensbeeld.pdf

pdf44_-_Liante_-_Project_Levensbeeld_-_info_voor_student.pdf

pdf46_-_Liante_-_Beleid_vrijwilligers.pdf

pdf47_-_Liante_-_Beleid_Mantelzorg.pdf

pdf48_-_Liante_-_Advies_rapport_vrijwilligers_-_Unipartners.pdf

 

Overig

docx49_-_Zorgagenda_-_introductie_-_De_zorgagenda_voor_een_gezonde_samenleving.docx

pdf50_-_Zorgagenda_-_kernopgave_1.pdf

pdf51_-_Zorgagenda_-_kernopgave_2.pdf

pdf52_-_Zorgagenda_-_kernopgave_3.pdf

pdf53_-_Zorgagenda_-_kernopgave_4.pdf

pdf54_-_Zorgagenda_-_kernopgave_5.pdf

pdf55_-_Zorgagenda_-_kernopgave_6.pdf

doc56_-_actieplan_toelichting_-_Plan_Van_Aanpak_met_hulpvragen.doc

doc57_-_In_5_stappen_je_jaarplan_maken.doc

doc58_-_Inwerkschema_nieuwe_vrijwilligers.doc

pdf59_-_Voorbeeld_vrijwilligersbeleid.pdf

pdf61_-_Vilans_tips_voor_inzet_vrijwilligers.pdf

 


 

Best practices Vrijwillig Dichtbij

logo agora 600x300                                  beeldmerk vrijwilig dichtbij image

Vrijwilligers zijn in onze samenleving door maatschappelijke ontwikkelingen een telkens grotere rol gaan spelen. Er wordt meer van onze vrijwilligers gevraagd: meer inzet, meer uren, beter in kunnen voelen, complexere vragen, betere aandacht en ondersteuning.

Het project Vrijwillig Dichtbij is een landelijk project waaraan 14 organisaties deelnemen. Vrijwillig Dichtbij heeft tot doel het lokaal samenwerken te bevorderen en de samenwerking tussen formele en informele zorg te bevorderen. Dit doet Vrijwillig Dichtbij o.a. door het delen van kennis en het bieden van inspiratie, waardoor elke vrijwilliger en coördinator vrijwilligerswerk op een laagdrempelige manier maar met meer kennis van zaken kan reageren op hulpvragen uit zijn omgeving of organisatie.

Laat de Best Practices je inspireren om méér uit je vrijwilligers(werk) te halen.

Netwerken formele- en informele zorg - AGORA

Team van de Toekomst - Atlant

Samenwerken formeel en informeel – NPV

VIP middagen - ZorgAccent

Het Klup Virus - De Klup

Martini Ziekenhuis – Vrijwilligers

Jong geleerd - Zorggroep Liante