logo agora versie 20191114

AGORA, Postbus 13, 4100 AA Culemborg
Secretariaat: Brenda Leenders
E-mail: info@agora-beroepsvereniging.nl
Telefoon: 06 - 21 29 52 60 (stuur een Whatsapp-bericht of spreek de voicemail in)

Visie en Missie

AGORA is al 25 jaar de landelijke beroepsvereniging van coördinatoren vrijwilligerswerk.

Visie

Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet weg te denken. Vrijwilligers worden vaak de smeerolie van een organisatie genoemd. Wat vaak echter vergeten wordt is dat de coördinatie van vrijwilligers een vak apart is. Het organiseren van mensen met heel diverse achtergronden, het werven, het binden, het enthousiasmeren, het ervoor zorgen dat de continuïteit gewaarborgd is, het ‘veilig’ inzetten van vrijwilligers, het bewaken van grenzen tussen vrijwilligerswerk en professionele inzet, zijn allemaal taken die op het bord van een coördinator liggen.   

AGORA pleit voor het serieus nemen van het coördinatorschap als beroep. Alleen daarmee kan het potentieel aan vrijwilligers optimaal worden ingezet en gewaarborgd. Een goede ondersteuning van de professionele coördinator die zich dikwijls als eenling staande moet houden binnen organisaties waar vaak prioriteiten anders liggen is noodzakelijk. AGORA kan hier een belangrijke rol in vervullen.

Missie

AGORA heeft als missie alle coördinatoren vrijwilligerswerk – waar ook werkzaam - als beroepsvereniging een organisatorisch verband te bieden en hen te vertegenwoordigen. 
De vereniging zet zich in voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren.

AGORA  ziet het als haar taak om coördinatoren vrijwilligerswerk:

  1. Inhoudelijke ondersteuning te bieden door kennisuitwisseling over het vak en trends/ ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk te signaleren en te initiëren.
  2. Arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning te bieden door de kwaliteit van het beroep en de belangen van de beroepsgroep te bewaken, c.q. te behartigen. AGORA vervult een adviserende rol richting politiek, beleidsmakers en overige relaties in het veld en zoekt naar relevante samenwerkingsverbanden.

Het hebben van een Beroepscode en Beroepsprofiel zijn uitingen van de eigen professionele identiteit. 

AGORA:

  • Werkt aan professionalisering van de functie coördinator vrijwilligerswerk en bewaakt de kwaliteit van de professie door zorg te dragen voor adequate beroeps-, opleidings- en functieprofielen en beroepsopleidingen op MBO- en HBO-niveau, welke leiden tot een erkend diploma.
  • Biedt een onderling netwerk aan coördinatoren vrijwilligerswerk en  biedt daarnaast een breder netwerk via vertegenwoordiging in relevante organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk.
  • Ontwikkelt draagvlak voor de positionering en erkenning van de functie coördinator vrijwilligerswerk bij het politiek en het maatschappelijk middenveld.
  • Geeft richting aan het vak binnen de kaders van wet- en regelgeving, welke invulling geven (ten grondslag liggen) aan het vrijwilligerswerk.
  • Bewaakt de kwaliteit van de professie bij de politiek en richt zich daarbij op de totstandkoming van voorwaarden (o.a. in wet en regelgeving), waarin het vak zich kan ontplooien en kan inspringen waar maatregelen dreigen te worden genomen die de professie schaden.
  • Behartigt de arbeidsvoorwaardelijke belangen van de beroepsgroep door advies in te winnen bij een vakbond. Via de vakbond kan AGORA deelnemen aan CAO-onderhandelingen.
  • Vertegenwoordigt de beroepsgroep bij landelijke organisaties zoals kennisinstellingen (Movisie, Vilans, ActiZ), en de koepelorganisatie NOV die mede richting geven aan het vrijwilligerswerk in relatie tot ontwikkelingen die van invloed zijn op het vrijwilligerswerk.

Kalender

September 2020
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4