logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Momenteel krijgen wij veel vragen over het organiseren van vrijwilligersinzet nu het 'normale leven' - met de nodige voorzorgsmaatregelen - weer op gang komt. Geldt dat dan ook voor de inzet van vrijwilligers? Wat kan wel en wat kan (nog) niet? En hoe dan?

Wij hebben Huub van Dommelen* van Kenniscentrum Vrijwilligers bereid gevonden om speciaal voor AGORA op 9 juni een webinar rond dit thema te houden. Deze is gratis voor alle leden.

Onder meer de volgende vragen komen ter sprake:

  • De organisatie komt weer op gang, geldt dat dan ook voor de vrijwilligersinzet?
  • Hoe introduceer ik de 1,5 meter maatregelen bij mijn vrijwilligers?
  • Hoe maak ik onderscheid in vrijwilligers die wel en niet kunnen worden ingezet?
  • Hoe vertel ik tegen vrijwilligers dat ze voorlopig (nog) niet welkom zijn?
  • Aan de hand van discussie hierover is het doel om nuttige inzichten op te doen die je kunt gebruiken in je eigen werkomgeving met vrijwilligers.

Datum en tijd: dinsdag 9 juni van 14:00 - 15:00 uur.
Ben je lid en wil je meedoen? Schrijf je in via het aanmeldformulier.

Daar kun je tevens al vragen stellen over het thema, die dan tijdens het webinar door Huub worden beantwoord.

* Huub van Dommelen is initiatiefnemer van Kenniscentrum Vrijwilligers, een platform voor het delen van kennis en uitwisselen van informatie rond het coördineren van vrijwilligersinzet. Daar kun je tevens al vragen stellen over het thema, die dan tijdens het webinar door Huub worden beantwoord.

logo vrijwilligersaanzet