Logo Agora - Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk

AGORA, Postbus 13, 4100 AA Culemborg
Secretariaat Brenda Leenders: 06 - 51382718
E-mail: info@agora-beroepsvereniging.nl

Over AGORA


AGORA is de landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk. In 1989 is zij als beroepsvereniging ‘Landelijke Vereniging Coördinatoren Vrijwilligerswerk in zorg en welzijn -LVCV-’ opgericht. De vereniging heeft diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Met de naam AGORA (Grieks voor plein) wordt de actuele doelstelling beter aangeduid. Naast de sector zorg en welzijn richt AGORA zich ook op de andere sectoren waarin professionals het vrijwilligerswerk ondersteunen, zoals de sportsector, maatschappelijke sector en de culturele sector.


Missie AGORA


Een verzamelplaats waar mensen, kennis en kwaliteit bij elkaar komen. Bij AGORA komen professionals uit het vrijwilligerswerk samen om hun kennis en kwaliteit te delen en ervaringen over te dragen aan anderen. Alle coördinatoren die professioneel werkzaam zijn in het vrijwilligerswerk kunnen lid worden van de beroepsvereniging.


Speerpunten van AGORA

 • Professionalisering van het beroep coördinator vrijwilligerswerk.
 • AGORA biedt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een beroepsopleiding op post-hbo-niveau aan (Innovatief Vrijwilligersmanagement).
 • AGORA werkt mee aan de totstandkoming van een registratiesysteem voor het beroep coördinator vrijwilligerswerk.
 • AGORA geeft cursussen en trainingen t.b.v. de beroepsgroepontwikkeling.
 • AGORA staat in contact met de verschillende regionale afdelingen die in het land actief zijn.
 • AGORA bevordert het netwerk tussen de coördinatoren in het land door onder meer mee te werken aan onderzoeken en projecten over het vrijwilligersnetwerk.
 • AGORA onderhoudt de contacten met de overheid en kenniscentra die beroepsmatig werkzaam zijn op het terrein van vrijwilligerswerk.

Voordelen van AGORA

 • Je ontvangt per email de nieuwsbrief.
 • Jaarlijks organiseert AGORA een ledenvergadering en een themabijeenkomst. Je kunt daar als lid aan deelnemen.
 • AGORA houd je op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van het vrijwilligerswerk. AGORA houd je op de hoogte van veranderingen binnen de arbeidsvoorwaarden en het FWG-systeem aangaande het beroep coördinator vrijwilligerswerk.
 • AGORA heeft een beroepsprofiel ontwikkeld. Versie 2013 is nu beschikbaar.
 • Je krijgt korting op de studiekosten van de post-hbo-opleiding ‘InnovatiefVrijwilligersmanagement’, die de Hogeschool Utrecht in samenwerking met AGORA organiseert.
 • AGORA bied je de mogelijkheid om ervaring en deskundigheid van collega’s te delen.
 • AGORA organiseert jaarlijks een congres met een actueel onderwerp voor leden en belangstellenden.


Post-hbo-opleiding Innovatief Vrijwilligersmanagement


De Hogeschool Utrecht de post-hbo-opleiding Innovatief Vrijwilligersmanagement. Deze opleiding is de enige gecertificeerde post-hbo-opleiding voor vrijwilligersmanagement in Nederland. De opleiding is ontwikkeld door het Centrum voor Arbeid & Organisatie van Hogeschool Utrecht in nauwe samenwerking met AGORA. Deskundigen uit het werkveld verzorgen de colleges, gastlessen en workshops. De opleiding levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de vrijwilligersmanager en de innovatie van het vrijwilligersmanagement in het algemeen.


Samenwerking AGORA

 Hier tref je een overzicht aan van onze partners uit onze samenwerkingsverbanden.


Lidmaatschap AGORA

 • 1 lid betaalt per persoon per jaar € 110,00
 • 2 leden binnen 1 organisatie, gezamenlijk abonnement per jaar € 150,00
 • 3/4 leden binnen 1 organisatie, gezamenlijk abonnement per jaar € 200,00
 • 5 of meer leden binnen 1 organisatie, gezamenlijk abonnement per jaar € 250,00