Logo Agora - Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk

AGORA, Postbus 13, 4100 AA Culemborg
Secretariaat Brenda Leenders: 06 - 51382718
E-mail: info@agora-beroepsvereniging.nl

post_hbo_utrecht

De klankbordgroep van de Post Hbo opleiding bestaat uit:

  • Dianne Beunk: HU Utrecht contactpersoon van de opleiding en docent.
  • Jo Maes: Huis voor de Zorg
  • Marielle Meeuwsen: Movisie
  • Marike Kuperus: Advies voor verenigingen en achterbanorganisaties
  • Annemiek Mulder: ActiZ
  • Lucas Meijs: hoogleraar Strategic Philanthropy aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University
  • Gwen van Roekel:  Univé Verzekeringen, aandachtsgebied maatschappelijk verantwoord ondernemen, en mantelzorg
  • Rianne Bronkhorst: AGORA beroepsvereniging
  • Simone Beerthuis: AGORA kaderlid ter ondersteuning voor het onderdeel scholing

De klankbordgroep heeft als taak de opleiding te laten aansluiten bij het werkveld. Dus vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Meedenken in de thema’s die aangeboden worden.
Meedenken en aanleveren van trainers en nieuwe methodes en actuele trends binnen het vrijwilligerswerk bijhouden.
Tot nu toe zijn zij ook jury voor de AGORA Stimuleringsprijs. Zij kiezen het winnende project uit de aangeleverde projecten van de leerlingen.  

 

 

Aanmeldingsformulier