Logo Agora - Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk

AGORA, Postbus 13, 4100 AA Culemborg
Secretariaat Paula van Walsum: 06 - 499 250 62
E-mail: info@agora-beroepsvereniging.nl

 

Beroepsprofiel Coördinator Vrijwilligerswerk

 

beroepsprofiel

In dit profiel worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • Integraal Management en de coördinator  
  • Ontwikkelingen                                                                   
  • Professie en taken     
  • Competenties
  • Functiebeschrijving

Niet-leden kunnen dit beroepsprofiel bestellen door € 12,50 over te maken op girorekening 6181148 t.n.v. AGORA te Culemborg, o.v.v. beroepsprofiel.